Polityka cookies

POLITYKA COOKIES

Bakalland S.A. szanuje prawo użytkowników do prywatności i informuje, że dba o ochronę ich danych osobowych, a także stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Pragniemy, aby każdy Internauta korzystający z naszych usług oraz odwiedzający nasze strony czuł się bezpiecznie, dlatego został wprowadzony system rejestracji i logowania, przy czym rejestracja nie jest obowiązkowa.

Uzyskanie pełnego dostępu do niektórych treści i usług oferowanych przez Bakalland S.A. na stronie www.delecta.pl wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego. Dane osobowe w formularzu pobierane są tylko w technicznie koniecznym zakresie. W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane lub dalej wprowadzane do obrotu.

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, niezbędne do korzystania z niektórych usług. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji handlowych, a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bakalland S.A. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach serwisu.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Bakalland S.A. jego danych osobowych dla celów handlowych jest całkowicie dobrowolne. Przechowywane dane użytkownika, za jego zgodą, służą m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych oraz oferowaniu produktów.

O każdej porze dnia mają Państwo możliwość rezygnacji z przechowywania Państwa danych adresowych, czy też adresu e-mail oraz z wysyłki Newslettera na pocztę e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Każdemu użytkownikowi przysługuje również prawo do wglądu, poprawiania oraz kontroli przetwarzania podanych przez siebie danych. W  tych celach należy skontaktować się z administratorem serwisu tu adres: Bakalland S.A., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa.

Na Stronie marki Delecta wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Tę informację serwer może odczytać w trakcie połączenia się ze stroną z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Państwa komputera. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzialni są Państwo za informacje przekazane nam za pośrednictwem Państwa adresu poczty elektronicznej w połączeniu z hasłem, które otrzymujecie Państwo w momencie zarejestrowania się w naszym serwisie. Należy zachować poufność tego hasła, a w przypadku nieupoważnionego wykorzystania Państwa adresu poczty elektronicznej i/lub hasła obowiązani są Państwo do bezzwłocznego zawiadomienia nas o wszelkim, a także o każdym znanym Państwu przypadku naruszeniu bezpieczeństwa.