Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www.delecta.pl będącego własnością BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fabrycznej 5, 00-446 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, posiadającą numer NIP 5211501724, numer REGON 01227209000000 („Spółka”, „Administrator” lub „Administrator Danych Osobowych”).

Spółka jako Administrator danych, przetwarza dane użytkowników strony internetowej www. delecta.pl w celach prowadzenia platformy marketingowej. Dane użytkowników zbierane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłączenie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych w klauzulach informacyjnych zadań i celów Spółki. Użytkownik jest zawsze informowany o celu w którym dane będą przetwarzane, o terminie retencji danych oraz o przysługujących mu prawach. Spółka nie kupuje, nie sprzedaje, ani nie pośredniczy w handlu bazami danych. Przetwarzane przez Spółkę dane wykorzystywane są jedynie w celu, w którym zostały zebrane. Spółka przekazuje dane osobowe w celu realizacji usługi Agencji Venti Sp. j., ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź.

Dane osobowe zbierane są w zakresie wynikającym z celu przetwarzania danych. Spółka nie zbiera danych, których zakres wykracza poza niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Spółka nie zbiera za pośrednictwem strony www.delecta.pl żadnych danych, które w sposób bezpośredni lub pośredni ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, danych genetycznych, danych biometrycznych, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Osobom których dane przetwarza Spółka przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu. W celu realizacji tego prawa należy skontaktować się mailowo za pomocą następującego adresu e-mail: iod@bakalland.pl. Spółka w swoich działaniach dotyczących przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem strony www.delecta.pl stosuje obowiązujące przepisy prawa:

·         Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

·         Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

·         Ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

·         Ustawę z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

Polityka cookies

Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki przez witrynę, którą jest w danej chwili odwiedzana. Pozwala witrynie zapamiętać takie informacje, jak preferowany język czy inne ustawienia. Dzięki temu następna wizyta w tej witrynie będzie przyjemniejsza i bardziej efektywna. Pliki cookie pełnią bardzo ważną funkcję – bez nich korzystanie z internetu byłoby znacznie mniej przyjemne.

Plików cookie używamy do różnych celów. Służą na przykład do zapamiętywania ustawień filtra SafeSearch, wyświetlania spersonalizowanych reklam czy tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Ułatwiają też logowanie się do naszych usług, pozwalają lepiej chronić dane i zapamiętywać ustawienia reklam. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika www.delecta.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Strony Bakalland S.A. z siedzibą pod adresem Fabryczna 5, 00-446 Warszawa.